Ogród

Czyszczenie działki Podkowa Leśna

Na zalesionej działce w Podkowie Leśniej zrealizowaliśmy usługę czyszczenia działki z drzew.

uploaded/czyszczenie_podkowa/czyszczenie_dzialki001.jpguploaded/czyszczenie_podkowa/czyszczenie_dzialki002.jpg