Ogród

Kostka brukowa, drenaż Granica

Odpowiednie skoordynowanie prac ziemnych pozwala wykonać jednocześnie: odprowadzenie wody opadowej z dachu oraz ułożenie kostki brukowej.
Kostka brukowa Libet Merano i Piccola w kolorze kasztanowym.

uploaded/granica/granica_kostka021.jpguploaded/granica/granica_kostka022.jpguploaded/granica/granica_kostka023.jpguploaded/granica/granica_kostka024.jpguploaded/granica/granica_kostka025.jpguploaded/granica/granica_kostka026.jpguploaded/granica/granica_kostka027.jpguploaded/granica/granica_kostka028.jpguploaded/granica/granica_kostka029.jpguploaded/granica/granica_kostka030.jpguploaded/granica/granica_kostka031.jpguploaded/granica/granica_kostka032.jpguploaded/granica/granica_kostka033.jpguploaded/granica/granica_kostka034.jpguploaded/granica/granica_kostka035.jpguploaded/granica/granica_kostka036.jpguploaded/granica/granica_kostka037.jpguploaded/granica/granica_kostka038.jpguploaded/granica/granica_kostka039.jpguploaded/granica/granica_kostka040.jpguploaded/granica/granica_kostka041.jpguploaded/granica/granica_kostka042.jpguploaded/granica/granica_kostka043.jpguploaded/granica/granica_odwodnienie001.jpguploaded/granica/granica_odwodnienie002.jpguploaded/granica/granica_odwodnienie003.jpguploaded/granica/granica_odwodnienie004.jpguploaded/granica/granica_odwodnienie005.jpguploaded/granica/granica_odwodnienie006.jpguploaded/granica/granica_odwodnienie007.jpguploaded/granica/granica_odwodnienie008.jpguploaded/granica/granica_odwodnienie009.jpguploaded/granica/granica_odwodnienie010.jpguploaded/granica/granica_odwodnienie011.jpguploaded/granica/granica_odwodnienie012.jpguploaded/granica/granica_odwodnienie013.jpguploaded/granica/granica_odwodnienie014.jpguploaded/granica/granica_odwodnienie015.jpguploaded/granica/granica_odwodnienie016.jpguploaded/granica/granica_odwodnienie017.jpguploaded/granica/granica_odwodnienie018.jpguploaded/granica/granica_odwodnienie019.jpguploaded/granica/granica_odwodnienie020.jpg