Ogród

Kostka brukowa, drenaż Pruszków

Wąska uliczka i mała działka to prawdziwe wyzwanie dla brukarzy. Wykonanie odwodnienia w gruncie piaskowym daje bardzo dobre rezultaty.
Kostka brukowa Budokrusz Wenecja w kolorze Marengo

uploaded/pruszkow tworki/kostka_pruszkow_001.jpguploaded/pruszkow tworki/kostka_pruszkow_002.jpguploaded/pruszkow tworki/kostka_pruszkow_003.jpguploaded/pruszkow tworki/kostka_pruszkow_004.jpguploaded/pruszkow tworki/kostka_pruszkow_005.jpguploaded/pruszkow tworki/kostka_pruszkow_006.jpguploaded/pruszkow tworki/kostka_pruszkow_007.jpguploaded/pruszkow tworki/kostka_pruszkow_008.jpguploaded/pruszkow tworki/kostka_pruszkow_009.jpguploaded/pruszkow tworki/kostka_pruszkow_010.jpguploaded/pruszkow tworki/kostka_pruszkow_011.jpguploaded/pruszkow tworki/kostka_pruszkow_012.jpguploaded/pruszkow tworki/kostka_pruszkow_013.jpguploaded/pruszkow tworki/kostka_pruszkow_014.jpguploaded/pruszkow tworki/odwodnienie_pruszkow_001.jpguploaded/pruszkow tworki/odwodnienie_pruszkow_002.jpguploaded/pruszkow tworki/odwodnienie_pruszkow_003.jpguploaded/pruszkow tworki/odwodnienie_pruszkow_004.jpguploaded/pruszkow tworki/odwodnienie_pruszkow_005.jpg