Ogród

Kostka brukowa, odwodnienie, nawodnienie Michałowice

Komplesowe prace polegające na odwodnieniu terenu, założeniu systemu automatycznego nawadniania oraz ułożenie podjazdu do domu z kostki brukowej.
Kostka brukowa Polbruk Nostalit w kolorze Grafit.

uploaded/michalowice/michalowice_realizacja_002.jpguploaded/michalowice/michalowice_realizacja_003.jpguploaded/michalowice/michalowice_realizacja_004.jpguploaded/michalowice/michalowice_realizacja_005.jpguploaded/michalowice/michalowice_realizacja_006.jpguploaded/michalowice/michalowice_realizacja_007.jpguploaded/michalowice/michalowice_realizacja_008.jpguploaded/michalowice/michalowice_realizacja_009.jpguploaded/michalowice/michalowice_realizacja_010.jpguploaded/michalowice/michalowice_realizacja_011.jpguploaded/michalowice/michalowice_realizacja_012.jpguploaded/michalowice/michalowice_realizacja_013.jpguploaded/michalowice/michalowice_realizacja_014.jpguploaded/michalowice/michalowice_realizacja_015.jpguploaded/michalowice/michalowice_realizacja_016.jpguploaded/michalowice/michalowice_realizacja_017.jpguploaded/michalowice/michalowice_realizacja_018.jpguploaded/michalowice/michalowice_realizacja_019.jpguploaded/michalowice/michalowice_realizacja_020.jpguploaded/michalowice/michalowice_realizacja_021.jpguploaded/michalowice/michalowice_realizacja_022.jpguploaded/michalowice/michalowice_realizacja_023.jpguploaded/michalowice/michalowice_realizacja_024.jpguploaded/michalowice/michalowice_realizacja_025.jpguploaded/michalowice/michalowice_realizacja_026.jpguploaded/michalowice/michalowice_realizacja_027.jpguploaded/michalowice/michalowice_realizacja_028.jpguploaded/michalowice/michalowice_realizacja_029.jpg