Ogród

Wykonanie odwodnienia Nadarzyn

Połączenie rur spustowych ze szczelnym zbiornikiem na wodę opadową przy pomocy rur pełnych PCV, pozwala gromadzić darmową wodę użytkową przy każdej okazji.

uploaded/kubusia puchatka nadarzyn/odwodnienie_nadarzyn_kubusia_000.jpguploaded/kubusia puchatka nadarzyn/odwodnienie_nadarzyn_kubusia_001.jpguploaded/kubusia puchatka nadarzyn/odwodnienie_nadarzyn_kubusia_002.jpguploaded/kubusia puchatka nadarzyn/odwodnienie_nadarzyn_kubusia_003.jpguploaded/kubusia puchatka nadarzyn/odwodnienie_nadarzyn_kubusia_004.jpguploaded/kubusia puchatka nadarzyn/odwodnienie_nadarzyn_kubusia_005.jpguploaded/kubusia puchatka nadarzyn/odwodnienie_nadarzyn_kubusia_006.jpguploaded/kubusia puchatka nadarzyn/odwodnienie_nadarzyn_kubusia_007.jpguploaded/kubusia puchatka nadarzyn/odwodnienie_nadarzyn_kubusia_008.jpguploaded/kubusia puchatka nadarzyn/odwodnienie_nadarzyn_kubusia_009.jpguploaded/kubusia puchatka nadarzyn/odwodnienie_nadarzyn_kubusia_010.jpg