Ogród

Założenie ogrodu Szczaki

Aby zupełnie zrewitalizować ogródek działkowy konieczne było całkowite zerwanie starej darnii i rozpoczęcie prac od zera.

uploaded/szczaki/ogrod_szczaki_01.jpguploaded/szczaki/ogrod_szczaki_02.jpguploaded/szczaki/ogrod_szczaki_03.jpguploaded/szczaki/ogrod_szczaki_04.jpguploaded/szczaki/ogrod_szczaki_05.jpguploaded/szczaki/ogrod_szczaki_06.jpguploaded/szczaki/ogrod_szczaki_07.jpguploaded/szczaki/ogrod_szczaki_08.jpguploaded/szczaki/ogrod_szczaki_09.jpguploaded/szczaki/ogrod_szczaki_10.jpguploaded/szczaki/ogrod_szczaki_11.jpguploaded/szczaki/ogrod_szczaki_12.jpguploaded/szczaki/ogrod_szczaki_13.jpguploaded/szczaki/ogrod_szczaki_14.jpguploaded/szczaki/ogrod_szczaki_15.jpguploaded/szczaki/ogrod_szczaki_16.jpguploaded/szczaki/ogrod_szczaki_17.jpguploaded/szczaki/ogrod_szczaki_18.jpguploaded/szczaki/ogrod_szczaki_19.jpguploaded/szczaki/ogrod_szczaki_20.jpguploaded/szczaki/ogrod_szczaki_21.jpguploaded/szczaki/ogrod_szczaki_22.jpguploaded/szczaki/ogrod_szczaki_23.jpguploaded/szczaki/ogrod_szczaki_24.jpguploaded/szczaki/ogrod_szczaki_25.jpguploaded/szczaki/ogrod_szczaki_26.jpguploaded/szczaki/ogrod_szczaki_27.jpguploaded/szczaki/ogrod_szczaki_28.jpguploaded/szczaki/ogrod_szczaki_29.jpguploaded/szczaki/ogrod_szczaki_30.jpguploaded/szczaki/ogrod_szczaki_31.jpguploaded/szczaki/ogrod_szczaki_32.jpguploaded/szczaki/ogrod_szczaki_33.jpg